Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Befchouwende Ontleeding. ai

Die door hec vleesch, dac is de fpieren, worde Syfarco/is; door de banden Syneurofis genaamd; cerwyl 'er geen bewegelyk lid gevonden wordt, of daar zyn fpieren en banden; die door hec kraakbeen heet Synchondrofis, heeft mede wel plaacs in alle bewegelyke geledingen, maar juist niec om de beenderen aan elkander ce fchakelen, gelyk de fpieren en banden; doch hier van op zyn' cyd nog eenig nader.

Cartilago, Kraakbeen, is een wie parel-gelykend weezen, zagc en vasc, egter broofer en weeker dan been; anderzins hec hardfte wezen der andere deelen, zynde alleen coc doorgang der bloedvaten, met fyne enge wegen voorzien; 't heeft, zo als Heyster zegt, geen tafelfchcidfel, maar wel een Elasticiteit, ofveerkragt, 't welk men in 't loslaaten naar voorgaande buiginge daar in befpeurt; doch zulks verdwynt met de jaaren door verharding van 't zelve.

'Er is, volgens Winslow, tweërlei foort van kraakbeen, en hier uic vloeic deszelfs eweeledig gebruik , 'c zy om de beenderen en wel hunne eindens zo die hoofden of holligheden zyn, zeer nauwkeurig te bekleden, ja ter gemakkelyker beweging zeer effen

en glat te polysten; ten anderen dient hetook,

om een, of meer beenderen 'tzy naby of een weinig van elkander, te vereenigen, zo als menby voorbeeld ziet aan de ribbens, hoe die door kraakbeenige verlengfels aan hec borstbeen worden gevoegd, en de lighaamen der wervelen door tusfehenkomse van kraakbeenige plaacen; alsmede cusfehen een been en zyn Epiphyfis, aanwas; en fchoon in alle bewecglyke geleedingen, de beenderen mee 't kraakbeen zeer glad bedekt zyn, zo vindt men egter in fommige losfe kraakbeenderen liggen, gelyk in'tlid van het fcheen-met'cdeyëbeen; de onderkaak met de flaapbeenderen; en het borstbeen met de fleutelbeenderen; 'c welke wy op zyn plaats breder zullen tragten te bewyzen.

B 3 Li-

Sluiten