Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fri VOORBERICHT

„ natuur voor fmart, en wat dies meef 3, zij, te fchrijven, en de goedheid en „ wijsheid van God, in de toclaating van het bovennatuurkundig kwaad te „ rechtvaardigen. Maar mijn eigenlijke „ bedoeling was deze: om hem, die door „ het tegenwoordig innerlijk gevoel van „ zodanige onvolmaaktheden en weder,2 waardigheden, als zijn bijzonder lot„ geval uitmaken, waaraan echter de een „ meer dan de ander is blootgefteld, en „ die hem uit dien hoofde als meer toc„ vallig, meer vermijdelijk moeten voor„ komen, om hem, zeg ik, zo veelmo„ gelijk, door gronden, uit ondervinding „ afgeleid, te overtuigen, dat ook deze „ bijzondere rampen van zijn leven, tot „ goede en weldadige doeleinden, zo wel 5, voor hem zeiven als het geheel ver„ ftrekken; om hem in Haat te ftellen, „ de waarfchijnlijke, bijzondere oogmer„ ken der Godheid, hoewel niet allen te „ vinden, ten minften te vermoeden; en „ niet zoo zeer door de kracht der wijs„ begeerte of der welfprekendheid, zijn

»vcr-

Sluiten