is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de rachitis of Engelsche ziekte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHANDELING

OVER DE

ENG ELSCHE ZIEKTE.

EERSTE HOOFDSTUK Van den Aart der Ziekte.

i i

D e aart eener Ziekte beftaat in dat geen, waar door zij onderfcheiden is van alle anderen, en waar van de bepaling derzelve worde afgeleid. — Wi; zijn dus in de onvermijdelijke verpligting', om die

onderfcheidingen optezoeken en aancewijzen.

Ten dien einde zal ik die eigenfehappen verzamelen, waar door de Rachitis (welke ik, in het vervolg, altijd den naam van Engelfche Ziekte zal laten be A botï