is toegevoegd aan uw favorieten.

Proef eener elektrische natuurkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— m 215 m —

maar ook nog van een groot aantal andere luchtverfchijnzelen. — Onder dezen verdient, in de eerfte pla3ts, het Noorderlicht bijzonder onze opmerking. Wij zullen derhalven

I. Deszelvs overeenkomft, of liever eenzelvigheid met het elektriek licht aantoouen: en

II. De vooronderftelling van den Heer franklin, aangaande deszelvs vorming kortelijk voordraagen.

Dat het noorderlicht zeer waarfchijnlijk elektrieke ftof is, leeren ons de volgende waarneemingen.

1. Wanneer de elektrieke vloeiftof, doorlucht gaat, welke tot een zekeren trap verijld is, wordt dezelve zichbaar, en maakt flikkerende ftraalen, die het noorderlicht volkomen gelijk zijn. Wanneer men, bij voorbeeld, uit een fles de lucht, zo zuiver, als mooglijk is, uittrekt en dezelve aan de buitekant op dezelvde wijze, als men gewoon is elektrieke lichaamen op te wekken, wrijft, of bij den eerften geleider van een elektrizeer-werktuig brengt, zo zal oogenbliklijk de gantfche fles met een ftraalend licht vervuld fchijnen, het welk aan 't noorderlicht volkomen gelijk is, en nog langen tijd daarin zichbaar blijven zal, na dat men met wrijven opgehouden , of de fles van den geleider weggenomen heeft. — Door meer of minder elektrieke vloeiftof door het luchtledige te doen heen gaan, kan men zeïvs de onderfcheidenc kleuren, onder welken zich het noorderlicht op onderfcheidene tijden vertoont, volkomen naarbootzen. 2» De lucht bezitten tijde van het noorderlicht O 4