Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— ii 502 m —

of pluimen: terwijl integendeel die der aanvloei, jende zich tot eikanderen buigen en langzaamerhand meer en meer vereenigen om in het geëlektrizeerde lichaam in te dringen.

Wij zullen hier eene der proefondervindingen aanhaalen, die, volgends het zeggen van den Heer kollet, het aanwezen der gelijktijdige af- en aanvloeijende elektriciteit allerduidelijkst aantoont. — Wanneer men eene Leidfche fles of bekleede glazen ruit door eenige kaartenbladen of een boek papier ontlaadt, met behulp van twee, aan hunne einc|en afgeronde koperdraaden, die het papier wederzijds aanraaken, ziet men na de ontlaading rondom het gat aan beide zijden der kaarten of het

papier een baard of verheven rand. Deze

baarden of randen doen den Heer nollet, gelooven, dat de gaaten in het papier gebooren worden door de tegen elkanderen aanfchietende ftroomen der uit- en toevloeijende elektriciteit. .»

Tot dus verre hebben wij nog maar alleen de vooronderftelling opgegeeven, volgends welke de Heer nollet alle de elektrieke verfchijnzelen op eene voldoende wijze meent te kunnen verklaaren; laat ons nu tot de toepasfing daarvan overgaan, en ten dien einde de elektrieke aantrekking en terugftooting tot voorbeeld neemen.

Vraagt men dan, waarom een lichaam, hetwelk door wrijving of mededeeling geëlektrizeerd is, een ftukje bladgoud, of eenig ander ligt lichaamtje eerst

Sluiten