is toegevoegd aan uw favorieten.

De paketboot, of Historie van Engeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PAKETBOOT.

V rijk op. — Hij wordt toegenoemd Rufus of de Roodvos. —■ Zijn aartige vinding om fchielijk geld te beuren — hij wordt per abuis Ao iioo op de jagt vermoord, Hendrik I Beauclercq volgt hem op. — Trouwt eene extraordinair raa* re Vrouw, — Stelt het Parlement in. -— Sterft 1135 aan een Konijnen maaltijd. — Zijn dooi lighaam wordt tot pekejvleesch ingezouten. — Aartig voorval van zijne fv.per fijne Gemalinne en derzelver extra groven Broeder. — Banket hammetjens ruim uitgeloofd, fchaarsch uitgedeeld. —* KoningSteven, uit 't Karflengen land, volgt hem ep. _ Heeft volflrekt geen geheugen, waar door hij met Koningin Machtildis over hoop raakt. —* Dit Wijf is zeer firn, doch bedriegt zig zelve. *W Steven jterft in 1155.

Neen ! dat wordt ons boven wat rd te guur, komt aan, Heeren! laaten we liever weêr wat naar binnen kruipen, 't Is hier, om een ziekte op 't lijf te haaien ; wel foei! wat togt het hier. 't Is beter dat wij onze Engelfche Gefchiedenis gaan vervolgen, want de Wind loopt westelijk en daar hangt een graauwe lucht; wij zulle» regenbuijen met tegen wind krijgen. De Romeinen , die alles met een zekere deftigheid uitdrukten, zouden nu zeggen: de Hemel tl nitt ha»* E a