Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15

het ei, die reeds gevormd aanwezend zyn, in beweging brengt, en ter ontwikkeling bevordert , dat het eitje zig na dit gebeurde van den •eijerftok affcheid, zig in de moedertrompetten -begeeft, welken tegen den eijerftok aanfluiten, en hier door, het zy door deszelfs eigen zwaarte , of, 'het geen waarfchynlyker is, door eene wormswyze beweging in de. baarmoeder zakt, ten einde aldaar op eene wyze, die wy hier na een weinig omftandiger zullen zien, verder gevormd te worden.

§> 8.

Verwerking van de onderflelling der eijeren door de gelykvormigheid en waarnemingen,

In de daad, wanneer ooit eenige onderftelling in de gelykvormigheid haare onderfteuning vond, zo is het deze. Schynt niet het zaad der meeste planten of gewasfen eene foort van eijeren onder verfchillende geftalten te zyn ? Weet men niet tamclyk zeker, dat al deze eitjes door een zeker bevrugtend ftof eerst tot derzelver ontwikkeling bekwaam gemaakt moeten worden? Ja, heeft niet.zelfs eene nauwkeuriger waarneming der voormaals veragte infekten ons eenigzins geleerd, dat de natuur zommigen derzelven in ftaat gefteld heeft, nu, om eijeren teleggen en de uitbrocijing derzelven aan de warmte der zonnc of aan eenige andere warmte over

Sluiten