Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92 GENEESKUNDIGE VERHANDELING

beenbreuken aan beide de ondcrfte ledemaate» „ en eene rotkoorts benamen hem het leven. Bij de opening was het harde hersfenvlies aan het „ rechter halfrond aangewasfen, en van die plaats ?, zag men aan beide de zij dén van de hersfenen, „ in de nabijheid der bloedaderen, een aanmerkelijk aantal zuigaderen , zo dat ik hier de „ fchoonfte gelegenheid voor opfpuitinge zou „ gehad hebben."

mascagni zag (volgens pag. 21.J het bloed * het welk in de borstholte uitgeftort was, de watervaten der longen, van het middenrif, en van het ribbenvlies (pleura~) met rood bloed vullen. Volgens Cpag. 21.) zag hij met het bloed, het welk in de buikholte uitgeftort was, de oppervlakkige watervaten der lever, en zelfs der darmen vervuld.

En welke aanmerkelijke bloeduitzettingen ziet men door kwetfingen aan de ledemaaten; welke grootc bloeduitzettingen bij de operatie van een flagaderbreuk (aneurisma') bij ui spellingen van groote gezwellen enz. welke weder door de watervaten gelukkig ingezogen worden : en dat dit de watervaten doen, bewijzen op nieuw die gevallen, waarin men zelfs inde ledemaaten waarlijk rood bloed, na zulke extravafaties in de watervaten vónd , waar van mascagni pag. 21. ook ^oorbeelden bijbrengt. Zo zag hij ook door hes

maan-

Sluiten