is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundige verhandeling over het nut der watervaten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï6 GENEESKUNDIGE VERHANDELING

„ beelden waargenomen heb. Hier van daan „ komt het , dat het afgefcheiden vocht , het 5, welk de watervaten, als reeds vervuld zijnde, „ niet verzwelgen kunnen, en verder overvoe" ren, bijna geheel en al in de celletjes blijve, „ en van hier overgaa in de pisdragehde buis-i s, jes, en in het bekken , den pisleider, en in

de pis weg gevoerd worde:" En , volgens deeze zeer goede verklaaring, raad hij in dat ge-* val, die middelen , of in de darmen, of op de oppervlakte der onderfte ledemaaten te brengen, dewijl dat geene, 't welk door de zuigaderen der darmen, en door dc zuigaderen der onderfte ledemaaten gaat, ook de klieren, waarin zich de zuigaderen der nieren begeven, doortrekt,

CRUiKSHA n*k in zijn voortreffelijk werk zwijgt ten eenemaale van deeze Paradoxie vaq fijnen landgenoot,

dar win zwijgt mede daarvan, waarfchijnelijk om dat hij dezelve eene wederlegging onwaardig hield.

ludwig, daarentegen in zijne overzetting van cruikshank, kon zijne twijfeling daaromtrent niet verbergen. Ik

lymphatica oipota jam repleta haurlre nequeunr, ac ultra transferre, totus fere in ceilulis maneat , atque hinc irsnfeat in tubulos uriniferos, et ïn pal vim, ureterem at; wnuanj feratur."