Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 HUIS-APOTHEEK

zo dan 't gezwel ryp geworden , en doorgebrooken is, drukt men den etter fchoon uit, dat men van binnen, rondom gezond vlees ziet, dan legt men 'er een gewoone heelpleifter op, of ook maar fchoon linnen en 't is doorgaans in korten tyd geneezen. '

'T BORD,

Ontftaat veeltyds uit 't eeten van rauwe en onrype Vrugten, harde fpys, ingeflaagen fweet, wormen, morzigheid enz. en veroorzaakt buikloop , zomtyds met braaking: tot geneezing diend, zig te onthouden van alzulk kwaad voedzel, en alles waar door 't veroorzaakt word, en te gebruiken groentens , blank vlees, als kalfsvlees enz. dog niet te veel, en voor drank diend een pint waater gekookt op een theekop gepelde garft, met een handvol zuuring, en dan doorgezygt, en voor de dorft gedronken in plaats van koffy of thee ; of neemt bernagi, paardebloemen, fuikery, kervel en mildkruit van elks een handvol, gekookt op een mingel waaier door een 'doek gezygd, en hier van om 't uur een kopje gedronken.

BORST-

Sluiten