is toegevoegd aan uw favorieten.

Huys-apotheek voor onvermoogende menschen. Om zig [...] zonder doctor, apotheker en chirurgyn te konnen herstellen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74- HUIS-APOTHEEK

te van een korrel gort, nu en dan , inzonderheid s avonds in bed gaande, in de mond genoomen. Ook is byna' in alle zoorten van hoeft dienftig vlierbloemen een handvol, hyfoop een halve handvol, een theekop gepelde garft, tien, of twaalf goede gemeene vygen, t'zaamen gekookt op anderhalf pint waater, dan door een doek gezygt, en in het ungeparfte nat gemengt, drie oneen hooning,en hiervan 's morgens nugter, en 's avonds in bet gaande, een groote theekop vol van gebruikt, zo als ook op den dag, zo dikwyls men gevoe't het noodig te hebben, dat 'er. prikkeling komt tot hoeft. Voorts zal men zig wel wagten voor koude; ook voor al te heete vertrekken , irriar de voeten zomtyds zetten in warm waater. Ook is 't kwaad in de hoeft veel flymagtige zoetigheid te gebruiken , als zuiker, zyroopen, enz. nu, en dan tot een weinig verzagting op de borft , iets gebruikt, kan zo zeer geen kwaad , dog fpaarzaam; anders zal men bevinden, dat de zoetigheid eerft wat fchynt te helpen , dog naaderhand den Lyder te meer benaauwd. Eenige nogtans weinige gevallen zyn 'er waar inde Lyders door't gebruik van zuiker, in koffy, thee enz. aanmerkelyke verdunning , en loswording van flym gewaar wor-

HONDS-