is toegevoegd aan uw favorieten.

Huys-apotheek voor onvermoogende menschen. Om zig [...] zonder doctor, apotheker en chirurgyn te konnen herstellen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR ONVERMOGENDE. 443

zynde , verdwynenze gemeenlyk : anders kan menze Betten, mee een Dooit van een Ey , en een theekop Azyn, onderelkander gemengd. Ziet meerder hier van op Letter , S. Sfringent Vuur , Waar van deeze Pukkeltjes niet veel anders onderfchyden zyn,dan datze nog minder tebeduydenhebben : van dezelve Aart zyn die Knaagende zweertjens aldaar vermeld, die zig zomtyds aan de Beenen zetten en waar van die uytmunten, die in elk een Puyji, een Worm zouden hebben, en daarom de naam dragen van

HAAIRWOLF, HAAIRWORM, EN WORMZWEER.

Dog die zoo Fyn zyn als een Haair, om welke uytteroeijen, men de voeten zou hebben te zetten in een Emmer met waater, wiar in twee Handen vol As gedaan zyn, door 't welke de Wormpjes aan 't Swemmen zoude gaan, zoo dat menze booven op 't waater zoude zieh.

Hier te Land hoort men oover zulks niet k'aagen , in Vr&nhyk fchynd men het voor iets vreemds te houden: Dog in de WeftIndie'n is de klagt oover 't Wormpje in 't Been vry algemeen.

E e 2 ZWY-