is toegevoegd aan je favorieten.

De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver [...]. IV. deel. (Kennemerland.).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DORP-BESCHRIJVER, (Spaarendam) 5

ee've ingewonnen, zeggen echter dat het district van Spaarendam thans op 600 morgen wordt gerekend— in 't jaar 1632 werden voor dit ambacht in de lijsten der verpondingen gebragt 65 huizen, welk getal in den jaare 1732 vermeerderd was tot op 76: thans wordt het getal begroot op 80,waaronder meer dan één die vrij aanzienlijk zijn, en de grootfte lieden van Holland eer zouden aandoen: het gemelde getal van huizen wordt bewoond door na genoeg 400 menfchen; allen, cp 6 of 7 na, van den Gereformeerden Godsdienst: de gemelde weinige Roomschgezinden gaan in het nabijgelegene Haarlemmer-lie te kerk — de inwooners over het algemeen zijn van een zeer vriendlijken aart, en ijverige, oprechte, dat is getrouwe vaderlanders, die zig ook niet ontzien hebben hunnen kop voor't behoud der dierbaare vrijheid te waagen.

Het

WAPEN

Van Spaarendam is een zilver veld met drie goudenen laarsjem boven -elkander: uit dit wapen zou men mogen befluiten daf de visfcherij van vroegere tijden af één der voornaamüc takken van 't beftaan eer Spaarendammers geweest is — fommige willen dat het zilveren wapenveld, weleer het figuur van een ham gehad hebbe; en dit fchijnt bewaarheid te worden door een voorhanden zijnderijmtjen, 't welk zegt:

Drie baarsjen en een ham , Is 't wapen van Spaarendam,

KERKLIJKE GEBOUWEN.

Het Gereformeerde Kerkjen te Spaarendam is veelhoekig,luchA 3