is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver [...]. Deel VI. (Het Land van Voorne en Putten, Overflaque, Portugal, etc.).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 DE NEDERLANDSCHE STAD- kb

De Tooren is met Uurwerk, Wyzer? en Klok voorzien, en ftaat zo als wy reeds hebben te kennen gegeeven, geheel

op zich zeiven, en van de Kerk afgefcheiden; voorts

heeft dezelve een aanzienlyke hoogte, gaande van onderen af, geheel vierkant op tot boven de Klok, van waar eendergelyke vierkante dog korte fpiis opgaat, waarboven een Kruis, waarop de Windwyzer ftaat; draagende KerkenToo. ren alle tekenen van Oudheid, dog beiden met het Kerkhof, zeer wel onderhouden.

De Pastorye of woning van den Predikant is derbefchouwing overwaardig; alzo dezelve voor geen Buitenplaats in fraaiheid behoefd te wyken ; wordende achter het Huis fchoone Thuinen, Laanen enz. gevonden, en voor het overige, voor een der fchoonften in Zuid-Holland gehouden.

Het Schoolhuis of wooning van den Schoolmeester, is mede in een goede orde ; ondertusfchen zyn deeze beid? Gebouwen de eenige merkwaardigen, die alhier gevonden worden.

WAERELDLYKE GEBOUWEN

Worden dus hier niet gevonden , aangezien het Recht, huis in een Herberg gehouden word. De

KERKELYKE REGEERINS

Beftaat uit een Leeraar, behoorende onder de Clasfis van Voorne en Putten, benevens twee Ouderlingen en even z» veel Diaconen , die Jaarlyks voor de helft verwisfcld worden.

WAERELDLYKE REGEERINGEN.

Het Hoog- of Crimineel Rechtsgebied hangt af van, £ail|uw- en Leenmannen van Voorne; gelyk het Heem- en