Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET

]LAS3D>.

'^'^''aar van de

LIGGING.

Is ten Noorden aan de Sirande van de Noordzee , vooï welke de Duinen leggen, ten Westen aan het West- Nieuw land en de Westduinen , ten Zuiden aan het Oude Land van Diepenhorst, en ten Oosten aan de Oostduinen, en het Zandgors, Leggende verders omvangen met den zoogenaamden. Nieuwen- Oord aan de Liemietfcheiding van West Nieuwland, de Duinen en den Pitlandfchen Dyk, voor den NieuwenOord legt den Langen en Pyparshoek'fchen' Dyk , dewelke langs de Noorder Duinen omgaat tot aan den Hamer Dyk, die tegen het Zandgors legt, verder in de Oostduinen vaa het Oude-Land van Diepenhorst ; de voornaamlte wegen

zyn den Westerweg, den Midle'.weg, Qosterfche

vegf den Uithaken weg, den Breede weg,

den Mieuwen Poelwcgden Noordweg, ten Langen ■

den Heyr.tj-s weg, en andere meer, welke wegel

alle gelyk m-edede Dyken zeer wel onJcrhouden worden,omtrent de byzonderheden der Ligging hier valt niets te zeggen. Den

NAAMS-OORSPRONG

Is zeer wel te ontdekken , dezelve komt voort van de laatere bedyking, als de Polder het Oude Land van Diepenhorst, in dewelke het Dorp geleegen is, zoo als vooren ge. zien wordt, het wordt niet alleen het Nieuwland , maar ook het Oude. Nieuwland genaamd, om daar door het A 5

Sluiten