Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÖOtP-BESCHRYV-ER. (OtltgensphoX.) ff

Het

W A P t N.

Van het Dorp is even zo als wy hier vooren hetbySt. Adolps ■Land befchreeven hebben, namentlyk een Schild het wt,k 'in twee deelen is verdeeld, waar van het onderfte gedeelte een Water verbeeld, in het welke men een Zandplaat ziet langs welke een Scheepje vaart , het bovenfte gedeelte is goud met 3 zwarte fcbuine Baken.

KERKELYKE ix GODSDIENSTIGE GEBOUWEN.

Het eerfte dat ors deswegens voorkomt is de Kc*k der Gereformeerde Gemeente zynde wel eer toegeweid aan den H. St. Adolphus, Priester en Belyder, welke ten tyden van Fredrik, Cannonnick te Ütrecnt is geweest. Van meerdsr of andere Priesters vind men hier g#en gewag gemaakt; alleenlyk meld men dat aan deeze Kerk ook noch een Vicary gefticht was, welke in den Jaare 1547 QCor den Heer Johan V ierloos wierd bekleed.

De Kerk was by den opbouw tot een Kruis Kerk aangelegd; doch dezelve is in die order niet voitooid , het gebouw der Kerke is groot, ruim en luchtig, en vaneenfchoo. ne hoogte, zvnde tegens bet Dak met Planken befchooten die met een Hemelsbiaauwe couleur geverfd zyn, voorts is het geboaw van zeer goede ordonnantie,' zynde in het zelve een zeer baaien ruim Doophek, van eiken Hout, het web; aan de buiten kant, met konffig Beeldhouw en Suywerk is vercierd; den Predkfïoel is insgelyks van Gebruineerd eikenhout, tegen over dezelve is een ruim Choor; de Coupel op •welke den Tooren rust; is mede met zeer fchoon Sny werk, het welk fraai verguld is, vercierd. De Kerken - Raadskamer, of Confittorle het welk een goed ruim vertrek- is , is voor 3. Jaaren eerst nieuw opgebouwd; en in het Kerkruimhangen drie Kopere Kaarskroonen welke des avonds by de Godsdienstplechtigheden , werden verlicht; op een der fteenen in Jeeze Kerk leggende leest men het volgende; Het Fundament v.m dit Werk is begonnen 1527 ende aldus voleindigt 1558, uit het weke aren den ouderdom van dit gebouw kan opmaaken, tot in den Jaare 1647 was er in geheel Si Adolphs Land niet meer dan deeze Kerk, hebbende het Dorp den Bommel niet dan voor het bovengemelde Jaar een eigen Kerken Predicant gekomen.

Sluiten