is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisyns woordenboekje, of Verzameling van meest alle de woorden in de rechtskunde gebruikelyk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

434 OEFFËNSCHOOL voor

Jan Tyger, Herbergier aldaar, Gedaagde.

Concludeerd, dat hy Gedaagde, als tegenwoordig Eigenaar, en Pofefeur van het Huis, by Pieter Leeuw, in den Jaare 1720. geposfideerd, zal worden gecondemneerd, in een fomma van 30 guldens, 19 iluyv, 8. penn, per re/Ie van meerder fomma, over en ter zaeke van geleeverde Spykers, en ander Yferwerk, als toen aan 't voorzeide Huis, tot reparatie gebruykt, en by hem Eifcher daar toe geleeverd; blykende by zyn Schuldregifter, daarvan in fpecie zynde; en dat vervolgens het voornoemde Huls, daar voor zal worden verklaard, te zyn verbonden, en Executabel; gereferveerd des Gedaagdens atlie ven Guarand, z& hem geraaden dunkt, met de koften.'

Eisch tegen een Borg, over de koften van een Proces.

Jan Haan tot Krabbendam, Triumphant van Scheepenen Vonnisfè, Eifcher, Contra.

Jacob Hente Tuitjen-hom, als Borge voor de gemeene Erfgenaamen, ab inteftato, van Mary Gans, Gedaagde; Concludeerd tot betaalinge van ig guldens, als refte van het toegetaxeerde falaris, en verfchot in de zaake van den Eifcher, als geroepene, Contra de voornoemde Erfgenaamen, en by proyifie tot Namptisfement, cum Expenfis.

. Eifch over .Atroce Injurien

Blaartje Spreeu, Huisvrouwe van Meyndert Mufch, woonagtig tot Oofterblokker, m abjintie van dezelve, geasfifteerd met