Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

56 DE KRYGSKUNST,

't Is op zyn hoornen dat de (Her zich durft betrouwen: Hy werpt den beer, het paard, ja zelfs den leeuw ter neêr; Gaat, met behendigheid, hunn' aanval fier te keer; Treed in het perk; vliegt toe; weerhoud zich onder 't ftryden; Bied rustig 't hoofd hen aan, en houd hen van zyn zyden.

Prent in uw* geest dees les: haar nut is waarlyk groot. De ervaren krygsman geeft zyn zwakke plaats nooit bloot, Achilles, 't puik van hen, die Trojes wal beftredcn, Was, buiten zyne hiel, onkwetsbaar aan zyn leden. Uw leger kan 't ook zyn, maar zyne vleugels niet; En 't zwicht welhaast, als hy, daar 't hen omfingeld ziet.

Het lot kan zich fomtyds ter gunste uws vyands wenden: Word zyne zwakke magt verfterkt door nieuwe benden, Of keert de kans des krygs, dat daadlyk uw foldaat Zyn" hagchelyken post in 't open veld verlaat'. Uw kundigheid vergoê, herftelle uw volkontbeering,

En

Sluiten