Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende ADVERTISSEMENTEN. 7 natu Provintiali quoad materiara proclamationum antenup. tiahum promulgata, tali redemptioni aperte contrarientur Ad quod ïlluftrandum neceffe erit iftorum placitorum te-' norem quam breviffime hic memorare.

Et quidem Primo placitum anni 1587. diei 21. Tan. 17 lub poena arbitraria prohibet more pontificio id efl ritu Lathohco Romano nuptias celebrare , atque infuper jubet ut omnes hujus Provintiae fubditi, qui matrimonium inire cupiunt, ïflud per pnmam , fecundam ac tertiam proclamationem in reformata ecclefia denuntient, ac ibidem deinde a Verbi Divini Miniftro reformato folennis nuptiarum benediétio celebretur.

Deinde variis placitis , nimirum anni 1604. diei 28 18. Apr. anni 1618. diei 8. Decembr. anni 1622. diei 12 Apnhs & anni l6Si. diei 2. Junii prohibitum , ne quis hujus Provintiae fubditus matrimonium ineat, nifi praecedentibus legitimis proclamationibus , ac deinde per folemnem nuptiarum celebrationem coram Verbi Divini Miniftro reformato, aut coram Magiftratu civitatis, übi iftud moris elt; Adeo ut fi qui alio quam praediéto modo matrimonium tentare aufennt, per ifta placita declarentur illegitimi, atque eorum bben ex tali contubernio procreati , fpurii. adjeèta infuper poena viginti quinque florenorum, fingulis menfibus folvendorum, utque, fi illud contubernium continuetur , tales ïllegitime conjunfti intra annum ex hoe Ducatu ac Comitatu relegentur.

Quorum placitorum condendorum promulgandorumqueio ratio triplex efl, uti in cujusque placiti Praefatione eft expreffum :

Prima , ne flatus matrimonialis ab ipfo Deo Omnipo-20 tente inftitutus profanetur, altera, ut farailiarum ac po-

litiae

Sluiten