Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

492 CONSUL TA TIEN , ADVYSEN

ofte gcdecerneert, maar die zelve Requefte, zonder difpofitie daar op te doen, hebben laten liggen, en aldus een daar uit anderfints noch tuffchen Parthyen te ontftaan Communicatoir, daar door gepraevenieert en afgefnedcn.

29- Poincl.

Dat ook die zelve Frewlyn en den Heer van Dobbelftein qqa. ter later tyd op gekomen zyn met haarlieder vorderinge, van dat 's Lands Impoft op de Collaterale fucceffie in de Erfniflë van den outften Broeder, den Heer Goden van Ifendoorn, wegens die door denzelven naargelatene Lehngoederen uit den vollen Boedel betaalt zynde, en nogtans de Sufters niet raakende, den tegenswoordigen Heer van den Cannenburg aangereekent, en door den zeiven aan Haar Hoog en Wel Gebore, ieder proportione, goetgedaan, ofte ten dien einde in Collatie gebragt, worden moet:

Want Haar Hoog en-Wel Gebore by haare eerfte Schrifture , of Memorien, van deeze haare vorderinge niets het allerminfte hebben gementioneert, veel weiniger daar over mede Conclufie genoomen,

Maar die Praetenfie allereerft by haare laatfte en fecrete Schrifture, of Solutien, clam Parte adverfa, nieuwlings hebben gemaakt.

't Welk nogtans daar by niet heeft vermogt te worden gedaan, en overzulks ook veel te laat koomt: Om redenen over het achtentwintigfte poincl: van Decifie, reeds gededuceert, tot welke wy ons daarom ook maar flegts zullen refereeren.

30. Poincl:. 30. 0

Dat ten aanzien van gedane melioratien, Parthyen over

en weder zig moeten gedragen conform dat gene, 't welk

hier voor by en over de dertiende en veertiende poinften

van Decifie, reeds is vermeld, in diervoegen nogtans, dat

daaglykfche en noodige reparatien en onderhoud, gelyk ook

dat gene, 't welk aan de Goederen, van zelfs en zonder

het daar toe aanwenden van koftea, geaccresceert wezen

mog-

Sluiten