Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende ADVERTISSEMENTEN. 409

de Frewlyn van Ifendoorn en den Heer van Ëynenburg qqa, een zevende part, komen te trekken.

Dies aangaande daarom ook gene afzonderlyke aeftimatie van eenige verbeteringe van dusdane Goederen of parceelen, of eenig zevende gedeelte van dien, in confidentie komen kan.

Maar dat, voor zo veel de Heeren Goederen, die den Heer Johan Henric van Ifendoorn door kopinge aan zig verworven hebben mogte, concerneert, den Heer Frederic Johan van Ifendoorn, verpligt wezende, om of die aangekofte Heeren Goederen zelve, ofte anderzints de koopspenningen , welke ze gekoft hebben, in deilinge te brengen en daar van aan die twee andere insgelyks ieder een zevende gedeelte te laten genieten ,

In cas dat hy die Goederen zelve in 't geheel behouden, en alleen derzelver Koopspenningen in deelinge brengen, willen mogte, alsdan aan zyne Frewlyn Zufter en Heer Swager qqa. ieder, boven en behalven een zevende part van den Koopspenning, ook noch zal moeten laten genieten een zevende gedeelte van zodane onkoften van verbeteringen, als daar aan, na dato van den aankoop, tot timmeren van den allodialen Boedel, te koft gelegt wezen mogten, dat is, voor ieder van die beide een zevende part van dat gene, quantum exinde patrimonio allodiali decejjit.

Doch dat, wat de oude Lehn en Heeren Goederen aanbetreft, ten aanzien van derzelver melioratien een onderfcheit moet gemaakt worden, of dezelve voor, dan of ze na dato dat den Heer Johan Henric van Ifendoorn zodane Lehn of Heeren Goederen by Erfniffe aan zig verkregen heeft, aan die zelve te koft gelegt zyn;

In dier voegen, dat de zodane, als voor dato van dat fterfval daar aan, door wien van zyne Praedeceffeuren zulks ook gedaan wezen mogte, gemaakt of te koft gelegt zyn, ten opzigte van zyn Perfoon, zo ras als die Goederen op hem overgegaan waren, inconteflabel altoos mede zyn geweeft: out Lehn en out Heeren Goed, zo wel als die Goederen R r r zei-

Sluiten