Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-:•:( 1*4 >*• Mijn boe:em klopte en gloeidde! Ik zugtte, en kon niet (preken,

Getroffen , door dit wonder.' ■

V

o Wijze philofophen! Hoe zoudt ge dit verklaren? Beproeft het eens met marmer, En drukt dit op uw wangen!

Misfchien zult ge ook wel gloeien!

Sluiten