Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der vereenigdè nederlanden. 239

den tot Engeland, maar koningin Elizabeth vreezende voor Spanje , om den ondienst, welken Philips haar kon bewijzen in het ftijven der Schotten, betoonde zich uiterlijk af keerig van de Nederlanders, maar Orange weetende waarom, en de koningin vreezende, dat men zich te naauw met Frankryk zou verbinden* zoo fcheen zij eenigzints naar de Staatfche gezanten te hooren , doch deeze ziende, dat zij maar vergeefs opgehouden wierden, wendden het daarom naa Frankrijk.

§. CCC. De onderhandelingen met Frankrijk wierden wel voortgezet, maar het misnoegen aan het Franfche hof tusfchen den koning en zijn broeder , en de verandering die vervolgens in de Nederlanden voorviel, veroorzaakte, dat het vooreen

tijd bleef fteeken. Intusfchen veroverde O-

range de fterke fchanste Crimpen en twee andere; doch met dit alles was nogthans de verleegentheid zoo groot, dat men zegt, dat de prins in dien tijd de voorflag deed om het land te verlaaten, en een veilige wijkplaats op te zoeken; maar gelukkigftierf daar op de landvoogd don Louis de Requesens , het geen de bedrukte Nederlanders eenigen moed gaf. Hier op aanvaardde de raad van ftaaten de regeering, die Hechts uit drie leeden beftond, en daar er op 's konings last noch vier leeden bij verkooren wierdeo. Zij traaden in de genoomen maatreegels van den overleeden landvoogd, en zetten het beleg van Woerden en Zierikzee met kragt voort, daar in tegendeel de aanflaagen van Oran.ce mis*

VIII.

HOOFDST. VERVAL.

I576-.

Onderhandel in ge vaeiFrasirijk.

Ontwerp om het land te verlaaten.

Dood des

land-

voogds.

Sluiten