is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneelpoëzy.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48 Dê DESERTEUR, Mev. Luzere, eenigzins verleger..

Niet zelden heett men reden t Om niet te fpreeken van de naare angstvalligheden Der ziele.... En is 't niet zo, dat men, niet van den fchyn i Maar de inborst van een' vriend, eerst overtuigd moet zyn, Voor dat men onderneemt, den zei ven raad te vraagen? Gy denkt....

St. Franc. Ik weet, Mevrouw , hoe'thart,geneigd totklaagen , Naar een' getrouwen vriend,tot fmertverligting, tracht. Dit hart, gelyk uw hart, zou gaarne zyne klagt, In dat van eenen vriend, uitftorten; maar, hoe zelden Vindt men zo trouw een'vriend,wienmen,gerust,kan melden

't Geen onze zielen grieft! 'k Vind ,by het aantal van All' myn bekenden , fchier geen een' vertrouwlyk man. 'k Heb, die 'k myn vrienden achtte,alreeds in'tgrafziea d aaien.

En welkeen voordeel toch, wat troost zoude ik behaalen, Indien ik andren zocht, en dat wel, daar het graf, Wel haast, myn deel zal zyn?. ,."k Zie van een oog* merk af,

Dat, kort van duur.my niets vertroostlyks kan verkenen.. Waar ik myne oogen 11a, helaas! rondom my heenen, Ontmoet ik niemant, dan een' wreeveligen (loet Van mededingers naar den rang, dien ik, met bloed, Gekocht hcbbe, of een' reeks van losfe jongelingen, Die enkel naar vermaak en ydelheden dingen. Geen van hun allen is my zo veel aandacht waard, Dat ik hem melden zou 't geen myne ziel bezwaart. Maar gy zyt moeder, dus moogt ge, in vertrouwen, fpreeGelyk ik fpreekeu zal. (ken, Na een nsfeinig Jïüzwygen. 't Is niemant nog gebkeken Waarom, ik kwynendc en bedrukt, myn leeven flyty En dit is alles, wat m'aan myn gedrag vetwyt,

En