is toegevoegd aan uw favorieten.

Over den slaaven-stand.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ved in « is, u zdven Gode in alles heproefe! Voor te Hellen ! ( *)

Het beloop dezes gefchrifts heeft getoond, hoé verbazend verfcheiden de geaartheid des flaven- beheerschs zijn konnd — Goede meesters, en niet • geheel ongelukkige flaaven, werden 'er zekerlijk

wel gevonden. God de Heer heeft den inge-

voerden ftand van zaaken, door lange tijden heen;

laaten doorloopen. Ook daar in duldde en

gedoogde hij het verdraaide; en kwam 'er althans,-

toet eene ftellige wet, niet tusfchen beide. s

Echter is "er genoeg gezegd, — en hoe veel is dit niet ? ■— om nopens het betere, de helderfte overtuigingen wakker te maaken!

De heidenfche wijsgeeren waren zo na aan de grenfen, om tot de volle betooning eener zuivere

menfchenliefde bewoogen te worden. Eri

•venwel, in de nabijheid des lichts, fcheenen zij blind; of keerden althans het gezicht zeer weinig

naar dit onderwerp. Even verwonderd ben

ik, dat zij, die altoos hunne zucht naar waarheid fchijnen te- vertoonen, en de heilige diensten hunhes tijds, wel zeer belachten; er nooit echter de hand aanfloegen, om die dwaasheden aan een' kant te helpen zetten; — maar zelfs, 'er bijkans altijd van prevelden als van iets, van welks bewaaring en inftandhouding, het belang van den ftaat wel grootüjks afhing.— Uitdien hoofde, zekerlijk,zouden zij ons kunnen voorkomen , als zeer verfoeilijke guiten. — Edoch, welk verftandig oordeelaar laat

niet,-

(») a Tim. II. if,

*J !o >