is toegevoegd aan uw favorieten.

Mengelwerk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 DE0CEAEN.

den onbegrenfden vloed J Geene winden hoort men brullen; geene golven fchuimen ; de gerimpelde zeeën, door 't minfte koeltje niet ontroerd, komen, met zoet-luidend maetgeklap, naar den oever dansfen.

€ 3 3

Wie zingt den lof deezer bron van magt en rykdom ? Dit wyd uitgeftrekte veld van koophandel en feilen kryg I Daer wonderen huisveften! Daer fchrikgevaerten zig verheffen, en Neptuin, van zynen waegen dondert !

t.Vï

Waer; waer zyn zy, die Phoebus's ftrael heeft acngcroerd, en in hemelfche

verrukking opgetoogen ? Hoe J

niet een die 't zig durft onderwinden ? Wel aen i Ik gryp de lier,

en werp my in de fchuimcnde baeren.

De