is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen over de goddelyke eigenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e n

DER WEL-GEBOOREN VROUWE, Mevrouwe ERICIA van WYCKEL,

weduwe van wylen df.n wel edel gestrengen heere AULUS van HAERSMA, in leeven grietman over achtkarspelen.

worden DEEZE VERHANDELINGEN, Met een dankbaar hart,en toewensching van alle begeerlyk heil,

eerbiedigst OPGEDRAAGEN door

derzelver

ootmoedigen en zeer verplichten Dienaar,

LAURENTIUS MEIJER.