Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verklaarïng van de woorden: en wat een Geeft zy.

t OVERGODS

welke Hy niet anders dan een Geeft kan zyn. En daaruit volgt dan, dat Hy, als een Geeft, ook alle die werkzaame vermogens van eenen Geeft, Ver(tand namelyk, en Wil, met alle die Eigenfchappen, in welken derzelver Volmaaktheid gelegen is, moet bezittö*. Mee de befchouwing van deezen, moeten wy in't vervolg ons beezig houden, doch, volgens het beloop eener natuurlykfte orde, tegenwoordig ,

God ah eenen Geeft betrachten.

Eerfl zullen wy die aangelegenfte waarheid ophelderen, en

Ten tweeden, nafpeuren, hoe God als zodanig verheerlykt wordt.

%. II. Wy beginnen hier gevoeglyk met den naam, om daaruit vooraf de kundigheid, of het denkbeeld , dat wy by of met het woord Geeft voegen, op te maaken. Ik behoeve my niet op te houden , met te zeggen , dat de woorden nn, E>SJ, nöïW, eniivsviix. Vum en meerandere, eigenïyk van ligchamelyke dingen, van fynfteftoffen, lucht, wind, adem enz. gebruikt worden , maar hiervan overgenomen zyn, om onftof-

felyke weezens, engeeften uittedrukken. Ook

zal ik niet nafpeuren in welke betekeniffen die genoemde woorden al menigmaal in de H. Schriften voorkomen, vermids ons dat thans weinig zou kunnen baaten. ——-'— Om maar terftond ter zaak te komen, en het begrip , dat wy by het woord Geeft ons maaken, nader optehelderen. Wat een

Geeft

Sluiten