Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEEVEN. VIII. Verh. 151

ontvangen: gelyk Hy ook beloofde, dat de invloeden en levendigmaakende werkingen van zynen Geelt telkens nieuw , en (teeds aanhoudende zyn zouden, bet water dat Hy hun geeft, zoude in hun worden eene fontein van water fpringende in het eeuwig leeven. Hy doet, om dit kortelyk te toonen, hen voortgaan en toenemen in de kennis, in alle wysheid , en geeftelyk veritand, om zynen Wil te kennen, om uit Gods werken meer verhevene gedachten van deszelfs Volmaaktheden te krygen, om het uitnemende van de Goddelyke Liefde, jegens zondaaren nader met verwondering

te befchouwen. Hy verfterkt in hun het ge-

loove , dat zy voortgaan van geloove tot geloove, en van een toevluchtnemend tot een verzekerd vertrouwen in het geloove , tot vrymoedigheid, en

eene volle verzekerdheid der hoope komen.

Hy vermeerdert in hun de liefde, en ftort die in hun hart meer en meer uit door zynen Heiligen Geeft, ten einde zy in de liefde geworteld en gegrond werden , om zynen Wille te doen, werkende in hun, dat Hem welbehaagelyk is in Kristus ]efus, dat zy vervuld worden met vruchten der gerechtigheid, die Gode zyn tot Heerlykheid. — ■— Terwyl Hy hen ook met kracht naar den inwendigen menfch verfterkt, dat zy in demogenheden des Heeren , tegen zyne en hunne vyanden getrouw, manmoedig, en aanhoudend ftryden,zoekende die te overwinnen, en in dien goedenftryd des geloofs volhardende, te grypen naar het eeuwig leeven. < * Zoo wordt het nieuwe leeven

K 4 in

Sluiten