Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D s

V.

»7

En al zijn' arbeid niets dan onrust zonder baat, Waar van geen handvol zelfs zich meê vervoeren laat.

Daar ligt ons zwoegen dan! daar, al dat zielbezwarenI Daar, al die pbgen van een aantal bittre jaren! è Stervling! fpaar uw zorg! Geniet, terwijl gij 't kunt! Dit 's alles wat u God ten erfdeel heeft vergund! Maar leer u-zelv', uw lot, en wat u wacht, vergeten! 't Genoegen wordt u niet, dan fpaarzaam toegemeten, 't Is alles ijdelheid en loutre nietigheên, 't Is alles zelfbedrog en onrust hier beneên!

VAN SALOMO.

Sluiten