is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen over de goddelyke eigenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOEDHEID. XIV. Verh. 449

van menfchen gebruikt worden. " Wy moeten „ Gods Volmaaktheden by de uitdrukkingen van „ zyne te gemoedkomingen niet afmeeten, en* „ om dat Hy zich naar onze zwakheid buigt»

Hem met onze zwakheeden niec vergelyken. (f) 't Is zelf een uitneemend bewys van Goedheid, dat God in zyn woord fpreekwyzen van onze zwakheeden , die wy by ondervinding kennen, gebruikt, om ons de waare natuur , de verheevenheid, en uitwerkzelen van zyne Deugden, op eene meer verllaanbaare wyze , uittebeelden. Maar al wac III. D. Ff ge-

deren , en licht plaats geeft voor hunne fmeekingeri. "EXscs Bermhartigheid vinden wy wel a leen gebruikt, Trr. 111. 5- of met een vergrootend byvoegzel. Efes. 1L 4. daar God gezegd wordt ryk te zyn in Bermhartig' heid, en i Pet. I. 3. vinden wy eene groote Bermhartigheid, en het werkwoord 'eAféffl bermhartig zyn, RoMIX. 15. en elders. Waarfchynelyk ftamt dit af van het woord dat een wentelen betekent, en overgenomen is, gelyk andere bovengemeldde woordsn , om de beweegingen en beroeringen der ingewanden, ende des ge. moeds , die in en by de. Bermhartigheid plaats hebben, aantewyzen.

Eindelyk hebben wy 'Lv^odlsiv medeiyden hebben Hebr. IV. 15. en MsTft07rixóerj beboorlyk meede'.yden hebben Hebr. V. 2. welke woorden door hunne zamenllelling: te kennen geeven , een deel neemen in de eienden van anderen, die men zich zot .danig aantrekt, dat men 'er gevoelig onder is, ende ais met hun lydt, doch wetende, hoe zulken lydertn te motd* is, zich genegen toont, om hen te hepen, ende te redden. Ande* re uitdrukkingen en onifchtyvingen gaan wy thans voorby.

(f} TlLLOTSON bi. 518.