Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D Ë c A N r> R I A. i£*

(io) Casfia met vyfpaarige Lancetswys' Ey- ^ ronde Blaadjes, ruim van Rand, de buitenften grootst; meteen Kliertje onderaan* de Steeltjes.

Deeze is, onder den naam van Westindifclul Senna, die den Stank van Heulfap heeft, met( gefpitfté rondachtige Blaadjes , glad zynde ; door CoMMELïNin de befchryving van den Amfterdamfchen Tuin, afgebeeld. Het Gewas , van Jamaika afkomftig, hadteen Steng van anderhalf Voet hoog* met vyfpaarige Bladen in de jongheid, en maar driepaarigen in de volwasfenheid. De Kliertjes der Bladfteelen zvn paarfch.

(n) Casfia met vyfpaarige, Lancetswys' Eyronde, gladde Blaadjes , en een Kliertft onder aan de Steeltjes. Deeze, door de platheid van haare Haauwer Uitmuntende, is van Plu mi er in Zuid-Ame ïika ontdekt. f12) Casfia met vyfpaarige fpits Eyrond gladde Blaadjes, de Steeltjes ongekliertL

do) Cast* rol. qmnquéjut>is ovato - lanceoiatii , W&h fabris ; exteriorib.s majonbus ; gtandula bafeos Petiolon» Her,. CMff. Lu&ibat- ^ S£nna 0CClile'ltaU50dC

Ooii vitofo &c. CoMM. Hort. t p. J1. T. 26.

( x) C%« Pol. qumquejagis ovato.. la.eecatlsglabn Glandula blfeos petiolorun, ffrif. /, 77- * ^«

(x!) &bj& tot quin^uïjügfe oVato-acuramatis . B1»™*

B s

II. DEEL. V. STOK.

III.

?DEEL. VIII. OOFD i

x.

tccidenta*

Westindi:ne.

XI.

PlanifiHqua.

ïlathaïuwige.

i

! XII. Casf>a. ViJiMla.

itPyp-Katfie--

te 1. te

3. s, io-

Sluiten