is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot de plant- en kruidkunde [...] volgens het zamenstel van C. Linnaeus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gynandria. 187

ropa ovcrgebragt en door Dilleniüs zeer fraayAi afgebeeld.

H

(14) Pasfiebloem met tweekwabbige, Hartvor-sr mige, langwerpige gejleelde ^Bladen.

Deeze fchoone Soort van Pasfiebloem is door c< Pater Plu mi er, by Leogane op 't Eiland ac San Domingo , ééns of tweemaal gevonden. Dezelve fchoot dunne Rysjes met Bladen, fomtyds grooter dan een Handpalm , hier en daar bezet, welke tweehoornig, blygroen, en lang gedeeld waren , geevende uit de Oxels Bloemen , gelyk in de andere Soorten, wat breeder dan een Duim, geheel wit van Kleur, en daar op volgde een wederzyds gefpitfte, zeshoekige, roode Vrugt, die zig dus eenigermaate Doosachtig vertoont, vol zwarte Zaadjes.

*** Met driekwabbige Bladen.

(15) Pasfiebloem met byna driekwabbige ftompe rondachtige Bladen , die van onderen' geftippeld zyn.

Deeze, op 't Eiland Martenique door gezeg-' den Pater waargenomen, beklimt, met haare

Ran-

f14) Pasfiflora Fol. bilobis cordatis oblongis petiolatis. Granadilla Fruftu mbente, Folio bicorni. Plum. Sp. S. Ie. i3S. f- 2. EARREL. Jon- in Tit. Fig- U

Cu) Pasfiflora Fol. fubtrilobis obtuiïs fubrorundis, fubtus punftatis. Granadilla Folio Hedenceo , Flore albo, Fruftu globofo villofo. Plum. Sp. i. Ie, ut. f. 1. BARREL, leen. in Tit. Fig. z. jacc». Oh. II. T. +6. f. U

II, DEKÏ., VI. stuk,

IIL

DEEL,'

ivïii.

)OFD«

UK.

xiv.

sfiflorM

pflularis.

Doos-

itige.

xv.

"'asft'flora ■otundifio» ia.

Rondblalige.