is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot de plant- en kruidkunde [...] volgens het zamenstel van C. Linnaeus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234

Vyfmannige Kruiden.

IV.

Afdeel.

VI.

Hoofdstuk.

JDriewyvigc.

III.

Turnera Siieides.

Twceoorfleligc.

vi. Turnera

Cifioides. Kaakte.

! t t

i i l I

Deeze komt, ten opzigt van de gedagte zonderlinge hoedanigheid, met de voorige overeen, doch is zeer klein en ruig, met kleine getande Bladen en geele Bloemen. Zy groeit ook op Jamaika.

C3) Turnera mei twee - Borftelige Bloemjleeltjes in de Oxelen , de Bladen ftomp Eyrond , Wigvormig, Zaagswyze getand.

Deeze,inBrallI groeijende, heeft Stengetjes fan een Handpalm hoog en ongefleelde Wollige Blaadjes, uit wier Oxelen de Bloempjes voortkomen , die zeer kort gedeeld zyn, en niettemin twee Blikjes als Borftels hebben , met een dikken , vyfdeeligen Haairigen Kelk.

(4) Turnera met naakte Bloemjleeltjes in de Oxelen der Bladen, die aan de Tip Zaags•wyze getand zyn.

Deeze heeft de Steng gehaaird, zo wel als de /oorgaande, doch geene Blikjes aan de Bloembeden. Uit den naam, dien 'er de Groote Boer-

haa-

9j. Pursüea minima hlrfUta. Ebown. Jam. igs. Cbamarcisiis luteus &c. Petiv. Caz. 59. t. 38- f. 9- Chamscist. Uricat folio. Slqan. uts. f. 6.

(l) Turnera Pedunculis Axiïl. bifetis Sec. Mant. s%.

(4) Turnera Peduncul. Axillaribus aphyllis Sec. Pumilea ubhiifuta fimplex Sec. Ekown. Jam. 189. Helianthemoies. eoebh. Lugib. II. p. 169. Helianth. Betonicx folio. lum. Ie. ijo. f. 1. Cliarascciftus Caule hitfuto &c. Sloan. ts, f. 7,