Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Plaat LXIli. Afbeelding vari Dub-

belbroederige Kruiden, tegenover Bladz. ig$

Fig. i. De Halfsnaanswyze Kllmboon (Phafeolus Lunatus), van Java uit Oostindie. . . bl. 135.]

Fig. 2. De Smalbladige (Lathyroides),

uit Japan. . bi. 141.

Plaat LXIV. Afbeelding van Dub-

belbroederise Kruiden. ■ —— 133

Fig.' i. De Driekwabbige Slingerboon

(Dolichostrilobus). . bh 153.

— 2. De Veelbloemige (polyfiachyts). bl. 156. Deeze beiden zyn uit Japan en

van de laatfte is by A de Bloem

geopend voorgefteld , waar in a

de Vlag, b de Vleugels , c den

Kiel en d den Styl, benevens de

Meeldraadjes aanwyzen. De Eeltige punten, door welken de Kiet

famengedrukt wordt , vertoonen

zig aan den voet der vergroote

Vlag B , en zyn aangeftipt met

Letter e.

Plaat LXV. Afbeelding van Dub-

uelbroederige Kruiden. —— ■ j$f

Fig. i. Een Japanfch Gewas, dat naar

den Lathyrus Pijiformis gelykt. bl. 197. 1. Het Tweebladig Haanekop (He.

dyfarum diphyllum,0 van de Kaap. bl. 234. 3. Een Gehoornde Rolklaver, (Lotus fufruticofus) van de Kaap. bl. 311.

. 4, Een Eenbladige (Lotus monophyl-

lus,~) gemeenlyk voor Hedyfarum gehouden, uit Oostindie. bl. 314,

Plaat

Sluiten