Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S ? » C B n E s I A. 34!

XX. HOOFDSTUK.

jBeMrrt der Samenteelige Kruiden (Syngenefia) , bevattende de Straal-, Sterre- 0/ Zonnebloemige enz: gelyk de Salade.Endivie, Cicorey, Artichokken, Scor "zoneeren en andere eetbaare; de Paardeboe men, Klisfen , 't Reinevaren, Duizendblad Mater, Alfem, Byvoet, Kamille en ander Geneeskragtige; de Afters, Koorn- ««Zonnc bloemen, Gulde Roede, Chryzanten en ar, dere fierhke; de Doornen, Dittels en andet fchadelyke Planten of Onkruiden.

De reden der benaaming, de eigenfchappe en onderfcheiding der Planten , die Sc menteelige genoemd worden , om dat de Blo< men uit een menigte van Blommetjes, m ee semeene Kelk vergaard , beftaan ; is dóór m zo omftandig verklaard , toen ik de Heel ers daar toe behoorende, befchreef (*), dat ik d£ Leezer fiegts daar toe behoefte wyzen, eu dl gaa ik Voetftoots over tot den

Eersten Rang.

Egaale VeeVwyvery.

Die zodanige Kruiden bevat, wierlBlomm

' -*) «e tö* geheele **£ HoojdwuiC. aan 't begin 1 het ii dssl», vjl. stok, «leer.et Nmurlykfi Wfitrit.

y 4

II. DKl>. X. t TWKi

i

iv;

Afdeel;

XX. HOOFD" STUK.

i

1

(1/ •

a ie

es ,

Sluiten