Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

z6 Drieman kice Lelie-

V.

Afdeel.

1% Hoofdstuk.

of Violet heeft, gelykende naar die van de zogenaamde Gefternde Hyacinth gemeen* lyk blaauw van Kleur in onze Bloemtuinen bekend. Zy zyn overhoeks geplaatst en van elkander afftandig, hebbende geele Meelknopjes.

Zeer duidelyk fchynt tot deeze Soort dat Exemplaar te behooren , waar van de Afbeelding, in Fig. 2, op Plaat LXXVII, gegeven wordt. Het heeft by my meer dan een Voet langte. De Steng is byna rond en Takkig,met fmalle geribde Bladen en lange Aairen, welken boven uit Bloemen, onder uic drichokkige veelzaadige Vrugtjes beftaan. De Bloemfcheedjes of Kelkjes zyn hier ook tweekleppig maar ongelyk , het eene Klepje doorgaans met rwee, het andere met drie of meer lange fpitfe punten. Deeze Scheed jes zyn Vliezig doorfchynende, bleek ; maar de Ribben , die de punten maaken , blaauw. Bleek paarfchachtig fchynt de Kleur der Bloemen geweest te zyn, die, klein en zesbladig, by b aanmerkelyk vergroot zyn getekend , waar door de geele Tongachtige Meelknopjes met haar dunne Draadjes aan den voet der Bloemblaadjes ingeplant en de kortere Styl, die drie dunne omgekromde Stempels heeft, zig vertoonen.

OD

(*) Hyscinthus Stellaris. c. b. Pi*, sfi- Ornithogalum cocluleum Eyzanrinum. Toubnï. Inji. $80, Sciila amccna, Limh. Syft. Nat. Veg. XIII, p. VJU

Sluiten