is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot de plant- en kruidkunde [...] volgens het zamenstel van C. Linnaeus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of Bor, planten. 423

mentlyk in de Nazomer, bloeit. Zy is m de Velden , omftreeks Pouriéres in Provence,door den Koninglyken Hoogleeraar Foüq_de gevonden en door Garidell afgebeeld. In Switzerland , tusfchen les Posfes en Fenalet, fchynt zy ook waargenomen te zyn. Sommigen ftcllen de Kleur flets- , anderen hoog-, anderen Oranje- rood. De Bloem is van niet langer duuring dan die der geele. Onze Ridder heeftze uit China afkomftig gerekend.

Hier volgen, in het Samenftel van Linnatis, eenige Geflagten , met eene geheel verfchillende geftalte van Bloem- en Vrugtmaaking, gelyk de Acorus, Qrontium en Calamus of Rotting -Riet , reeds onder de Kruiden befebre ven, dan de Jmcus of Biezen, nog onder t'e Grasplanten te befchry ven : voorts dc Achras, Prinos , Burfera , Capura onder de Boomen; de Berleris, Loranthus, Hillia onder de Heesters en anderen onder de Kruiden voorgeftcld : waar mede de Rang der Eenwyvigen ten einde loopt. Maar tot denzelven behoort nog een nieuw Geflagt.

By gelegenheid , naamelyk , dat een Kaapfe Eolplant , welke de vermaarde Heer Thunbesc naar zyncn Riisgenoot in Afrika, den Engelfchtn Heer M asson (*),-bencemd heeft,

te-

(») Zie het Dagverhaal dcrRc;zen van dien Heer, van de Kaap Nooidwaards, in de [aaien 1771 , 73 , 74 , in het VI.'

Dd 4 mEts

ii. deel. xii. stuk.

V. Afdeel»

IU. Hoofdstuk.