Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33»* ■Driemannigb

VT. twintigfte Klasfe, hier agter volgende ; waal* Ajj|EL* van de opgegevene Plant, volgens den RidHooid- jer, buiten de deelen der Vrugtmaaking naauwlyks verfchilt van deeze Soort.

Avena. Haver.

Een tweekleppige veelbloemige Kelk, met een omgedraaid Rugbaardje aan de Kafjes der Blommetjes, die in de Kelk vervat zyn (*}\ onderfcheidt dit Geflagt, 't welk een Pluim heeft, beftaande uit verfcheide Bloem-Aairtjes. Daar komen de volgende Soorten in voor.

I. (i) Haver die gepluimd is , met eenbloemlge. Sibirica Kelken, de Zaaden ruig , met de Baard*

Siberifche. jes driemaal zo lang als de Kelk.

In Siberië werdt dit flag van Haver door den Heer Gmel in waargenomen, die dezelve tot de Dravik t'huis bragt. De Halmen waren drie of vier Voeten hoog; de Bladen byna Biesachtig ingerold : het hadt de Pluim dikwils over ééne zyde, ge-aaird, een half Voet of een Span lang, groen, paarsch, violet, of gemengeld uit die Kleuren.

• (2) Ha-

O Zie Fig. 44, Plaat LXXXVII.

(i) Avena Paniculata, Calyc, unifloris , Sem. hirfutis, Ariftis Calyce triplo longioribus. Sipl. Nat. XII Gen. 91. Veg. XIII. p. 104. Sp. Plant I. Feftuca Glumis Vfflofis, Ar. Calyce triplo longioribus. Gmel, Sib. I. Df 113. T. 32,

Sluiten