Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Juo EenhuizigE

AiDEEt fcIiraa'c Zandige Hei jen , daar geen Tarw o£.

v. Gerst, ja naauwlyks Rog geteeld kan worden; stuk?ID* gelyk geheel Nieuw jerfey dus beftaat. Op Spaanfihedezelven, niettemin, heeft men een fchoone Tarw. 37eeit van ajt Koorn, dat een Penwortel fchiet, die diep in de Aarde dringt, en daar door beftand is tegen Wind en droogte. Maar hetzelve vereifcht, om die reden, een wel ge. roerden Grond, dat door Ploegen gefchiedt, waar mede men Vooren maakt, die elkander kruislings fnydën , vier of zes Voeten van elkander voor de Groote , twee of drie Voeten voor de Kleine Mays. In de Kruiimgen wordt het Kooi n, by vier of vyf Korrels te gelyk , geftoken, doende fomtyds daar by een weinig Mest, en dan de Aarde Heuvelswys by een haaiende. In Nieuw Jork neemt men daar toe een foort van Haringen, waar van men één of twee in zulk een Heuveltje begraaft. Kinderen kunnen deeze Planting onder eenig toezigt verrigteu. De Mays opfchietende, worden 'er door de Wilden dikwils Boonen by geftoken, die zig om de Steelen (tingeren en dus een dubbeld voordeel geeven. Ook planten zy 'er wel Batatten of Zonnebloemen tusfchen, tot hun Voedzel. Bezorging De meefte voorzorg is de gezaaide Korrels

van dit voov Inkhoorntjes en Maysdieven, (dat een Koorn. ,

foort van Vogelen zyn , van grootte als een

Spreeuw,) en voor de Kraaijen,te bewaaren.

Daar

Sluiten