Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4P4 I* e s c h r y v i n g van

IX. Afdeel.

IV. Hoofdstuk.

i'

Anthoceros punctatus.

Geftippeld.PI. CIII.

*g- 511.

Loeuis,

Glad.

111-

JMultifidus.

Gefnipperd.

Is getyteld. Het bevat de drie volgende Sqorten.

(1) Hoornbloem met onverdeeld, uitgehoekt, geftippeld Loof.

(2) Hoombloem roe; onverdeeld, uitgehoekt, glad Loof.

(3) Hoornbloem met dubbeld Liniaal Vindeelige Bladen.

Onze Afbeelding, Fig. 5, op Plaat CIII, geeft een fchets van deeze Gewaq'es, ftellendede eerfte en grootfte Soort voor, die het Loof geftippeld heeft. Men ziet'er uit, dat zy ook naar het Schurftmos. gelyken, maar inzonderheid verfchillen door de Vrugtmaakende deelen, als gezegd is. Het Geftippelde Hoornbloem groeit in Engeland en Italië, zo Linjs^eus aantekent, op belommerde

vog-

Ci) A-.ithoceros.Frond. indivifïs Sinuatis pun&atis. Sijfl. Nat. Veg. XIII. Gen. 1201 Sp. 1 Dill. Musc. 476. T. 68. f. 1. Anth. minor. Mich. Gen. II. T. 7. f. 2.

(2) Amhoceros 'Frond. indiv. Sinnatis laevibus. Gort. Beg. II. p, 303. Anthoceros. li. Cliff. 477. R. Lugdb. 307. Dill. Musc 476. T. 68. f 2. Anth. major. Mich. ibid. f. 1. Lichen Hepaticus Pedic Gramineis. Buxb. Cent. p. 40. T. 61. f. . Hall. Helv inchoat. III p 67. SchmIed Icon: Plint. T. 19.

(3J Authoce.ros Frond. bipinnatifidis Linearibus. Anth. Fol. tenuisfimo multifido. Dill. f. 4. Hall. Helv. inchoat. utlüpra»

Sluiten