Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Virstropte DARMBREUK, emz.

moet volgen, dat by eene in later tyden geboren liefchbreuk , het buikvlies fcheure of rekke. Wordt het zelve uitgerekt, en dus tot eenen breukzak verlengt, zo leert de ondervinding , dat zulk een afgezonderde breukzak nu eens binnen, dan eens buiten de cremaster maar altoos binnen de dartos geplaatst is en zich , of aan den Liefch bepaalt, of naar'den Balzak affchiet, om eene waare Balzaksbreuk mttemaaken , en afzakkende , in aanraaking en aangroeijmg, zo wel met den fchederok des Bals, als met den Zaadftreng te koomen.

Even gelyk nu, door uitzakking door den buikring, een Darm- of Netbreuk gebooren wordt; en door ophooping van water binnen den vliezigen Schederok en natuurlyken koker of deszelfs naderhand afgeflooten gedeeltens ' een Waterbreuk ontftaat, en yder dezer afzonderlyk een gebrek 'uitmaakt; zo kan ook een faamenloop van omftandigheden plaats hebben en , by voorbeeld , eene Darmbreuk van een zogenaamde Waterbreuk vergezeld gaan.

Het water bevind zich als dan, nevens den darm of het net, binnen dennatuurlvkenkoker mdien er eene hernia congenita plaats heeft' Daarentegen maakt het water een afgezonderd gezwel, zo dra de fchederok des Bals reeds is

afge-

Sluiten