Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ENGELAND.

lereenvolgende havens aan deze kust: Wagkfieei Voorheen eene beroemde haven is nu flegts eenen kleinen boezem. Stegnesz voormaals eene groote bemuurde ftad met eene goede haven, is nu een onbetragtelijk vlek, eene mijl van zee, en de Haven van Grimes bey, die in den tijd van Edward III. elf Scheepen bevatte is nu geheel verzandt. De groote vlakte van Holland in dit graaffchap en een deel van Northamptonshire, Norfolk, Suffolk , Cambridge en Hantinghan is zestig Mijlen lang en veertig Mijlen breed, en was oorfprongelijk eene boschagtige ftreek. Men heeft bij uitgraavingen hier geheele Bosfchen van Dennen en Eiken diep onder de veenaarde op den vasten Grond gevonden, gelijk ook Eiken die vijftien voeten in omtrek en zestien ellen Iangte hadden , en meest aan het einde afgebrand waren; trouwens dit was de manier der ouden om hoornen te vellen; veele andere waaren gelijk het fchijnt, door het geweld der inbreekende overitroomende zee, die van tijd tot tijd fÜjk met zich voerde, en er dit Land geheel mede bedekte, geheel uitgeroeid. Ovidiüs fchoonebefchrijving van den Zondvloed word hier bewaarheid, want onder Conington Down, en Huntingdau vond men het geraamte van een Walvisch van 20 voet lang, dat dus van zijne wooning herwaards gezwommen was.

Et modo qua graciles gr amen c&rpfere Capellce% Nnnc ibi deformes ponunt fua corpora Phoca.

. Sylvasque tenent Delphines, & altis-

Incutfant Ramis agitauque robora pulfant.

In

Sluiten