is toegevoegd aan je favorieten.

Beschrijving van de Noorder-Poollanden, getrokken uit de dierkunde der Noorder-Poollanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3i6 bb NOORDER-POOLLANDEN.

breed is, van de Kust gefcheiden is, het legi op 58* 15' breedte, naast het groote half Eiland Alaschka, dat tusfchen den mond van de Cooks Rivier en de Bristol laag begint. liet ligd ten Zuidwesten en zet den halven kring voort, die door de Eilanden gemaakt word, welke door de geheele zee yan Kamtfchatka tot aan America loopen. Alaschka is de eenige Welke hen de Inwoonders der nieuwe Waereld noemen. Het Land ten Westen van Cooks Rivier verheft zich met Bergen, welker kegelagtige toppen dicht bij elkander ftaan. De Kusten hebben een akelig aanzien, en de Rotzen vertoonen zich fchilderagtig met hunne fpitze toppen. Alles is met groepen van kleine Eilandjes , en met hoopen van laage Rotzen omgeven: in het kort het geheele Land en de Kusten zijn onbegrijpelijk ruw en hobbelig, en toonen duidelijk dat zij buitengemeene verande. ringen geleeden hebben. Onder de Eilanden zijn de Schoumagins de merkwaardigfte; zij hebben hunnen Naam van den eerften Matroos .welke beering in deze zee verloor, en die hier begraayen wierd Het voornaamfte ligd meest ten Westen, hiet Kadjak, «n is honderd Werftenlang, tusfchen de twintigen dertig breed ; en volgens het b.erigt van deme. trius bragin, (die dezelve in 't jaar 1776. van Qomalaska af bezogt,) (e) zeer volkrijk. De In»

woon-

(/) Volgens een gefchreeven berigt van den Heer p a l. i.as was bragin, Commandeur van een fchip, dat va$ Kooplieden na de nieuw ontdekte Eilanden uitgerust wierd,

m