Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMERICA. gap

ben Cano's vanEerkenfchorsch, die zij over houten ribben fpanneh, eri netjes zamennaaijen. (y) Dé Canadenfe/s en veele andere Americaanfche Volkeren hebben geen andere Booten; de riemen der Tungufen zijn aan beide einden breed , en die der Volkeren aan Cooks Rivier en in Oorolaschka zijn van dezelve gedaante.

Bij het begraaven der Dooden liggen veele Amerikaanfche Volkeren, na dat zij hen op hunne wijze toebereid hebben, Jang uit gerekt; andere geeven hen eene zittende gedaante, en leggen de pragtigtté kleederen en andere' kostbaare zaaken mede in het graf.

De Tataaren doen hetzelve, eii beide Volkeren komen daarin overeen, dat zij alles, Zoo bedekken , dat het een Tumulus of graf heuvel word.

Eenige Americaanfche Volkeren hangen hunné Dooden in de Boomen; bij de Tungufen gefchied hetzelve.

Ik kan ook eene overëehkomst tusfchen beide vari de kleeding neemen. In beide Waerelddeelen hebben zij de gefchiktheid in agt génoomert , en dé ftoffen der kleedingen zijn oorfprongelijk dezelve , namentlijk, Vellen van Vogelen eh Dieren. Het is aanmerkelijk dat de kegelvormige mutze der Chmeezen ook bij de Volkeren van Nootka gevon* den word. Ik kan niet denken en bewijzen dat de Chïneefen ter bevolking van de Nieuwe Waereli

iets

(3O Ys brand ides bij Harris ColleS. IL oip. Y a

Sluiten