Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 Voorrede:

op eenen anderen zin by hem uytgefproken: Infirma muntli elegit Deus,.,. 6' ignobilia mundi & contemptibilia elegit Deus. Cor. \. i. f. 27 en 2 8. De kranke der wereld heeft God verkoren,,, en de onedele der wereld en de verfmaedt heeft God verkoren.

' Dezelfde woorden moogen wy met reden pok wel.toepaffen aen de Moeder Gods, dewelke, onaengezien zy in den hemel verheven is boven de hoogfte chooren der Engelen, en haeren troon heeft naeft onder den troon van God almagtig ; heeft evenwel hier op der aerde willen ruften op eene verworpen plaets, om aldaer geëerd, bezogt en gediend te worden in haer beeld, en om in allen--nood aen haere bedrukte dienaers en dienaereflen (als weezende de Vertrooflerjfe der bedrukte') ter hulpe te komen, en als eene waerachtige Arke des Verborids haere woonplaets te neemen by eene dorre heyde, op het- veld van Kevelaer ; hetwelk niet by geval of menfchlyke nytvinding haer tot eene woonplaets is toegewyd, maer van 'haer-zelve mirakeleuflyk daertoe is verkoren ; gelyk hier beneden zalverhaeld worden; voorafgaende eene korte faefchryvingë van het dorp Kevelaer. ■■

Sluiten