Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

INWIJING-S

GETROUWE UITLEGGERS DES GODDELYKEN WOORDS , WELEER WAARDIGE MANNEN.

LEERAARS IN ALLE WETENSCHAPPEN, WEL - EERWAARDIGE , RECHTSKUNDIGE, ZEER ERVARENE, EN SCHERPZINNIGE MANNEN.

BURGERS EN VREEMDELINGEN , VAN WELKEN RANG EN WAARDIGHEID GY OOK WEEZEN MOOGT, DIE TER BYWOONINGE DEEZER PLECHTIGHEID ZYT ZAAMGEVLOEIT;, ZEER GEWENSCHTB H O O R E R S.

UITMUNTENDE JONGELINGEN , DIE DE HOOP ZYT VAN HET VADERLAND EN VAN DE KERK, ONZE ZORG EN ONS VERMAAK.

Openhartig beken ik , en waarom zou ik het ontveinzen dat ik, op deeze verheevene Spreek-plaats, niet zonder merkelyke aandoening, ben opgeklommen, daar dit u allen van zelfs in het oog loopt ? Dit vervvondere u niet,

ZEER GEËERDE HOORDERSj Want,

fchoon

Sluiten