is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuurlijke historie van den mensch.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DEN MENSCH.

Bx

tuur zijn, zijn hartstogten bij den mensch: Hévfge en ongcrangfchikte beweegingender ziel, door eene geëvenredige drift voortgebragt ; waardoor niet alleen het vreedzaam gebruik der zielsvermoogens , maar ook de bezighecden van het ligchaam gcitoord , en de grenfen tusfchen willekeurige en onwillekeurige handelingen , verplaatst worden.

§• 165.

De temperamenten hebben op de geboorte en neiging der hartstogten grooteo invloed.

§. 166.

Hartstogten zijn of aangenaame of onaangenaame wendingen van de ziel. Bij voorbeeld , vreugde e/i hoop zijn van de eerfte j toorn en gramfchap van de laafte foort.

$• 167.

Beide foorten zijn meer of minder hévig of ook langduurig. Hevig zijn vreugde en toorn , langduurend hoop en gramfchap,

§. 168.

Hartstogten van beiden foorten die bij uitftek hévig zijn (§. 166.) hebben dikwijls F de