is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENIGDE NEDERLANDEN. 439

men ze als eene Zamenfpanning , met de Wederfpannelingen der Britfche Kroone 1 doen voorkomen. Hadt Amfterdam, van • den aanvang der Onlusten af, zien muist : naar de inzigten van Engeland willen felükken , de Regeerders dier Stad kon men nu brandmerken als aan eene Hoofdmisdaad fchuldig, en de Strafoefening eemiger Leden, onder bedreiging van eenen Oorlog, vorderen.

Dubbele kans hadt bier de flinfefche Staatkunde van dat Hof: eraf de Staat gehoor aan de ingeleverde klagten, dondt dezelve, beevende voor de gedaane bedreigingen, de gedaane eifcjien toe, dan werd de invloed dier magtige Koopitad, en aller Leden der Hooge Regeeringe ,die in haare maatregelen traden, vernietigd, en hier mede had Engeland zyn oogmerü volkomen bereikt, dan zouden de Verètmgde Gewesten op Engelands wenken moetei vlieren, of liever voor Engelands voetei kruipen. — Bleef men hier op dit al les doof, kon die gewenschte omwente ihe niet te wege gebragt worden , dan wa 'er nooit beter voorwendzel om t Gemee nebest den Oorlog, met het uitzigt op d wenfchelykfte voordellen,hoe eer hoebe ter, aan te doen. Het onverwagt opliet ken daar van, zou de Scheepvaard onvei hoeds op 't lyf vallen, en de otad Jmfte, dam, boven al, veel fchats kosten: vj het gemeen te dier Stede, en elders, d afkerig van den Oorlog zou zyn, ha Ee 4 m

IV.

SOEK.

. y oO»

Wat me» 'er zich van voorHelde.

.

L

s

n

it

at