is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENIGDE NEDËRLANDËN.223

„ van hunne zyde, op deuitnoodigingvan ' haare Majefteit, overeenkomftig met de „ voorige Tractaaten, tusfchen het Ryk ' van Groot-Brittanje en deeze Republiek, „ het Stelzel van Onzydigheid en Vrye „ Vaard, omhelsd hadden, zodanig als „ het zelve vervat was in de Verklaaring ', van haare Majefteit den acht en twintig, den van Sprokkelmaand des Jaars Z mdcclxxx, zonder zich door eenige „ andere Infinuatien of zelfs Dreigementen 3 daar van te hebben laaten afbrengen, en ' dat zy voorneemens waren, daar by 11 ftandvastig te volharden, hun Hoog Mo3, genden ook met volkomene Gerustheid l vastftelden en vertrouwden, dat de , Grootmoedigheid van haare Ruskeizer^ lyke Majedeit niet zou toelaaten, dat'ö ' eenige pooging gedaan wierd, om daai ', aan het minde nadeel toe te brengen „ terwyl zy niet twyfelden,of haare Maje 3' deit zou met hunbegrypen, dathetpun der Vrye Vaard van dien aart was, da daaromtrent byde Onderhandelingen me „ het Engelfche Hof, geene vcranderinj „ kon toegedaan worden. En bleeven hun „ ne Hoog Mogenden wyders, in die ver „ wagting, dat, indien onverhoopt de Vre „ de, door bemiddeling van haare Majedei „ niet zou kunnen worden getroffen , op ee „ newyze bedaanbaar metdeBidykheide! „ de Eer van den Staat, Zy, in dien geval „ le, nevens de andere Verbondene Mc „ genheden, aan hun Hoog Mogenden d „ daadlyke uitwerking zouden doen genii

xn.

Li o % k.

»

I E

r

>

t 1

e n